Privatøkonomi er et tema de aller fleste forholder seg til på daglig basis. Kunnskapen om dette varierer derimot sterkt. En…